Overview

Finansijske institucije neprestano tragaju za efikasnim rešenjima kako bi poslovanje činile bržim i kvalitetnijim. Ključ uspeha leži u digitalnoj transformaciji i inovaciji postojećih usluga – što je i fokus našeg rada u finansijskom sektoru.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i saradnji sa kompanijama iz raznih finansijskih delatnosti, kao što su osiguranje, bankarstvo, faktoring i lizing, pomažemo klijentima da pronađu efikasna rešenja, zadovolje očekivanja korisnika i budu korak ispred konkurencije. Naš cilj je da finansijskim organizacijama pružimo ekspertizu i alate neophodne za digitalnu transformaciju i jačanje konkurentske pozicije na tržištu.

Osiguranje

U savremenoj industriji osiguranja, potreba za digitalnim inovacijama, preciznom analitikom, primenom veštačke inteligencije i potpunim razumevanjem korisnika i njihovih očekivanja, postala je nezaobilazni standard. Kada se suočavamo sa očekivanjima korisnika da osiguravajuća društva brže reaguju i nude personalizovane usluge, jasno je da optimalna kombinacija ljudskih resursa i tehnoloških mogućnosti igra ključnu ulogu u kontinuiranim inovacijama.

Egzakta Advisory je tu da podrži osiguravajuće kompanije u korišćenju novih digitalnih mogućnosti, unapređenju lojalnosti korisnika i transformaciji sirovih podataka u analitičke informacije koje donose konkurentske prednosti. Naš cilj je da vam pomognemo da budete korak ispred u dinamičnom i konkurentnom okruženju industrije osiguranja.

Bankarstvo

U dinamičnom svetu bankarstva, gde su digitalne inovacije i analiza podataka ključne za uspeh, Egzakta Advisory pruža strateško savetovanje i podršku. Naš fokus nije samo na IT strategiji, iako smo prepoznati kao lideri u toj oblasti; mi takođe razvijamo sveobuhvatna poslovna rešenja koja omogućavaju bankama da transformišu i prilagode svoje operativne modele.

Naš tim stručnjaka sarađuje sa klijentima na implementaciji savremenih tehnologija i pružanju usluga koje su zaista usmerene na korisnike. Bilo da je reč o razvoju nove IT strategije, optimizaciji procesa ili personalizaciji usluga, Egzakta Advisory je tu da pomogne bankama da budu korak ispred u neprestano promenljivom finansijskom okruženju.

Faktoring

U izazovnom i dinamičnom finansijskom okruženju, stabilnost novčanih tokova i efikasna naplata potraživanja postaju od suštinskog značaja za uspeh. Kombinujući strateško razmišljanje, duboko razumevanje finansijskog konteksta i primenu inovativnih IT rešenja, pomažemo organizacijama da implementiraju faktoring kao snažan alat za upravljanje likvidnošću.

Radimo zajedno sa kompanijama koje nude usluge faktoringa na osmišljavanju, kreiranju i sprovođenju svih faza ovog procesa, od analize do uspešne realizacije. Bez obzira na veličinu ili specifičnosti vašeg poslovanja, Egzakta Advisory je posvećena pružanju rešenja koja će ojačati vaš biznis kroz strateški fokusiran faktoring, prilagođen vašim jedinstvenim potrebama i izazovima tržišta.

Lizing

Lizing kompanije suočavaju se sa sve zahtevnijim i konkretnijim okruženjem, što stavlja naglasak na efikasnu kontrolu troškova i mudro upravljanje. U svetu gde su regulative stroge, a poslovno okruženje se neprekidno menja, izazov je pronaći inovativne načine za povećanje tržišnog učešća i efikasno reagovanje na promenljive tržišne uslove. Egzakta Advisory je tu da vam pomogne, sa stručnim znanjem i iskustvom koji vam omogućavaju da se uspešno nosite sa ovim dinamičnim okruženjem..
Naša uloga nije samo u razumevanju regulatornih ograničenja i očekivanja klijenata, već i u pružanju stručnih saveta koji vode ka informisanim i strateškim poslovnim odlukama. Kreiramo metodologije i pristupe prilagođene vašim jedinstvenim potrebama, omogućavajući vam da se efikasno suočite sa izazovima i ostvarite svoje ciljeve u industriji lizinga.

Trendovi

Naši eksperti

U domenu finansijskih usluga, naši stručnjaci su posvećeni pružanju podrške kompanijama u definisanju strateških pravaca, razvoju digitalnih kapaciteta ili ostvarivanju kompletne transformacije. Upoznajte naš liderski tim za konsalting u finansijskom sektoru.

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Srđan Čečarić

Finansijski direktor


Ljupka Jankov

Senior menadžer


Jovana Knežević

Senior knjigovođa


SVI EKSPERTI