Overview

Planiranje je kontinuirani proces koji kompanijama pomaže da ostanu organizovane i fokusirane na svoje ciljeve. Definisanje ciljeva, potrebnih resursa i aktivnosti olakšava sagledavanje i utvrđivanje vremenskog okvira za implementaciju plana. S druge strane, redovno praćenje i izveštavanje omogućava kompanijama da ostanu na pravom putu i donesu odluke bazirane na informacijama i korektivne mere. Ove dve aktivnosti su neraskidivo povezane.

Bilo da je u pitanju finansijski, operativni, marketinški ili neki drugi aspekt poslovanja, planiranje i izveštavanje pružaju sveobuhvatan uvid u funkcionisanje kompanije i odgovore na različite potrebe različitih nivoa menadžmenta.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Egzakta Advisory tim zajedno sa menadžerima uspostavlja ove procese kroz više koraka:

  • Identifikovanje ciljeva i definisanje planova kroz istraživanja, analize i preporuke
  • Osmišljavanje i implementacija sistema izveštavanja sa relevantnim metrikama
  • mačenje i korišćenje prikupljenih podataka za donošenje odluka
Izveštaj prodaje i poslovanja pruža dragocen uvid u trenutno stanje i omogućava identifikovanje jakih i slabih tačaka. Na osnovu toga se definišu prilagođavanja i unapređenja poslovanja.

Trendovi

Naši eksperti

Naši konsultanti unapređuju procese planiranja i izveštavanja kroz stručnost, podršku i smernice zasnovane na najboljoj praksi. Ova poboljšanja omogućavaju našim partnerima da efikasnije ostvaruju svoje ciljeve i unaprede performanse.

Nenad Tešić

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI