Overview

Zdravstvena industrija suočava se i sa izazovima i sa prilikama usled brzog tehnološkog napretka, promenljivih regulativa i povećane konkurencije. Menadžment konsalting ima ključnu ulogu u pružanju podrške zdravstvenim ustanovama za ostvarenje održivog rasta.

Egzakta Advisory pruža konsultantske usluge za unapređenje rada institucija iz oblasti zdravstvene zaštite. Fokusiramo se na identifikovanje ključnih oblasti za optimizaciju i inovacije, uvažavajući interese svih zainteresovanih strana. Naš tim stručnjaka daje jasne smernice za smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta usluga i usvajanje novih tehnologija.
Naši klijenti dobijaju podršku u kreiranju dugoročnih strategija za transformaciju poslovanja. Naša posvećenost i ekspertiza omogućavaju unapređenje efikasnosti i ostvarivanje boljih poslovnih rezultata. Postajemo ključni partner u dostizanju ciljeva i doprinosimo napretku zdravstvene industrije u korist svih njenih aktera.

Trendovi

Naši eksperti

Naši stručnjaci sa dokazanim iskustvom u oblasti zdravstvene zaštite pružaju podršku klijentima u ubrzanju inovacija, unapređenju digitalnih transformacija i optimizaciji poslovnih procesa. Naš liderski tim za konsalting u sektoru zdravstva posvećen je tome da pomogne institucijama da ostvare održiv rast i postanu lideri u dinamičnoj industriji zdravstva.

Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Mirjana Lazić

Menadžer


Marko Dadić

Menadžer


Jovana Obradović

Konsultant


Magdalena Pejović

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI