Overview

U periodima ekonomskog rasta, kompanije sa najboljim učinkom teže konstantnom povećanju produktivnosti. Lideri neprekidno preispituju procese i troškove kako bi identifikovali prostor za efikasnije poslovanje. Programi za povećanje troškovne produktivnosti ne samo da poboljšavaju marže i prihode, već i angažovanje zaposlenih i dobitke akcionara.

Ključne aktivnosti u procesu upravljanja troškovima su planiranje, procena, budžetiranje, finansiranje, upravljanje i kontrola. Egzakta Advisory svojim holističkim i prilagodljivim pristupom omogućava održive uštede u čitavoj organizaciji i kontinuirano unapređenje kulture upravljanja troškovima klijenata.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Misija upravljanja troškovima se ne odnosi samo na njihovo smanjenje, već na razvoj pristupa koji transformiše način trošenja u svim sektorima. Promene moraju imati trajni efekat na kompaniju. Zajedno sa klijentima radimo na jasnim strategijama koje donose uštede u gotovo svim internim oblastima i dovode do usvajanja novog, optimizovanog modela alokacije resursa.

Kroz različite korake i procese, upravljanje troškovima održava timove u razumnim budžetima i optimizuje ukupne troškove kompanije. Ključne aktivnosti su:

1.

Planiranje resursa

proces utvrđivanja budućih potreba za resursima za organizaciju ili obim posla, uključujući alate, novac, vreme, opremu, pa čak i članove tima

2.

Procena troškova

kao prediktivni proces koji se koristi za kvantifikaciju i cenu resursa potrebnih za obim investicije, aktivnosti ili projekta, odnosno koliko će koštati njihova nabavka

3.

Budžetiranje troškova

podproces u okviru procene koji se koristi za raspodelu procenjenih troškova resursa u račune troškova na osnovu kojih će se meriti i procenjivati učinak troškova

4.

Kontrola troškova

praćenje troškova i učinka u odnosu na plan ili budžet

Trendovi

Naši eksperti

Naši konsultanti i stručnjaci poseduju ekspertizu u domenu strateške transformacije i upravljanja troškovima. Pomažemo klijentima da ostvare održive uštede i poboljšaju profitabilnost kroz sveobuhvatnu optimizaciju troškova i investicija

Nenad Tešić

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Srđan Čečarić

Finansijski direktor


Ljupka Jankov

Senior menadžer


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI