Overview

Svedoci smo rastuće posvećenosti uvođenju promena koje služe planeti i društvu. Investitori sve više zahtevaju ulaganja u konkretna ESG (ekološka, socijalna i upravljačka) rešenja. Zainteresovanost u lancu snabdevanja raste kada je u pitanju upravljanje zaštitom životne sredine i društvena odgovornost.

Potpuno shvatamo značaj zaštite životne sredine i održivosti razvoja u korporativnoj odgovornosti kao pokretača nove vrednosti za svaku kompaniju i metodološki pristupamo uvođenju ovakvih sistema u kompanije.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Mi duboko razumemo značaj održivosti kao pokretača nove vrednosti. Pomažemo klijentima da postave jasne ciljeve i ostvare opipljive rezultate na polju zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i upravljanja.

Da bi se ostvarili ciljevi održivosti, neophodno je ugraditi novi način razmišljanja u korporativnu kulturu. Zajedno kreiramo rešenja koja uvode održivost u sve aspekte poslovanja - od strategije do svakodnevnih operacija. Ova transformacija zahteva posvećenost na svim nivoima, ali vodi ka uspešnijoj i moćnijoj organizaciji.

Iako izazovno, uvođenje održivosti donosi brojne koristi. Naša uloga je da budemo partner u svakom koraku ovog važnog putovanja ka uspehu i pozitivnom uticaju.

Egzakta Advisory može biti ključni partner u pokretanju ovog procesa u kom vidimo tri načina integrisanja održivosti u vašu poslovnu strategiju:

1.

Smanjenje uticaja na životnu sredinu i društveni uticaj

2.

Identifikacija i razvoj novih proizvoda i usluga, segmenata kupaca i pozicioniranje koji su u sladu sa ekološkim i sociološkim standardima

3.

Transformacija kompanije ka održivom stvaranju vrednost

Uvođenje efikasnog upravljanja zaštitom životne sredine i održivosti zahteva:

 • Razvoj puta transformacije zasnovanog na analizi eksternih uticaja, budućih trendova i očekivanja stejkholdera

 • Usklađivanje potreba svih zainteresovanih strana uključujući kupce, zaposlene, partnere, zajednicu i investitore

 • Definisanje jasne vizije, ciljeva i plana implementacije održivosti

 • Razvoj i primenu inicijativa za podršku ciljevima održivosti na svim nivoima

 • Integraciju održivosti u inovacije, razvoj proizvoda i usluga

 • Uspostavljanje sistema za merenje napretka i izveštavanje o ključnim pokazateljima

 • Kontinuirano unapređenje kroz procenu, učenje i poboljšanje procesa i inicijativa

Ovakav sveobuhvatan pristup vodi ka superiornim rezultatima u domenu održivosti i pozitivnom uticaju na planetu i društvo. Analiza vodećih svetskih kompanija otkriva ključne smernice za uspešno uvođenje održivosti:

 • Održivost treba biti u potpunosti integrisana u korporativnu strategiju, a ne tretirana kao zasebna inicijativa

 • Formirati multidisciplinarni savetodavni odbor za identifikovanje novih prilika

 • Definisati jasnu odgovornost za održivost na nivou top menadžmenta i odbora direktora

 • Integrisati održivost u svakodnevne aktivnosti svih sektora i zaposlenih

 • Podsticati doprinos zaposlenih kroz obuke, angažovanje i nagrađivanje

 • Kontinuirano meriti, pratiti i unapređivati inicijative i uticaj na održivost

 • Komunicirati napredak interno i eksterno za podizanje svesti

Trendovi

Naši eksperti

Blisko sarađujemo sa klijentima kako bismo podigli svest o značaju i mogućnostima održivosti u njihovoj organizaciji. Zatim stručno vodimo i pružamo kontinuiranu podršku tokom čitavog procesa uvođenja održivih poslovnih modela i operacija. Kombinujemo globalnu najbolju praksu sa pragmatičnim pristupom prilagođenim svakom klijentu. Naš cilj je da inspirišemo i osnažimo organizacije da integrišu održivost u svoju strategiju i kulturu.

Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Mirjana Lazić

Menadžer


Bojana Šašić

Menadžer


Magdalena Pejović

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI