Overview

Nove tehnologije menjaju industrijsku proizvodnju. Proizvođači moraju da usvoje nove poslovne modele i krenu putem digitalne transformacije ka fabrikama budućnosti. Na tom putu, izbor tehnologija i procesa, uticaj na životnu sredinu, održivost, profitabilnost i zahtevi radne snage predstavljaju ključne izazove.

Naš tim iskusnih konsultanata poseduje dokazanu ekspertizu u domenu proizvodnje. Bliskom saradnjom pomažemo kompanijama da pronađu optimalna rešenja za svoj specifični kontekst.

Faktori uspeha u proizvodnji evoluirali su od globalne optimizacije ka fleksibilnosti, agilnosti i otpornosti. Očekuje se sve veći značaj lokalizovane proizvodnje. Zato pomažemo kompanijama da preispitaju i transformišu svoje proizvodne operacije u skladu sa zahtevima modernog doba. Naš cilj je da inspirišemo fabrike da postanu fleksibilne, pametne i održive.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Tradicionalni modeli fokusirani na minimiziranje troškova rada postepeno se zamenjuju tehnološki naprednom, fleksibilnom i efikasnom proizvodnjom bližoj krajnjim korisnicima.

Akcenat se pomera ka novim objektima sa manjim, visoko kvalifikovanim timovima i integrisanom mrežom postrojenja za bržu isporuku i minimiziranje zaliha. Kompanije koje usvoje pravu kombinaciju inovacija i vrednosti krojenu prema svojim potrebama osvojiće veliki udeo na tržištu.

Uvažavajući ove trendove, blisko sarađujemo sa klijentima na kreiranju jasne vizije buduće proizvodne mreže i razvoju srednjoročnih i dugoročnih planova transformacije. Naš cilj je da pomognemo u evoluciji ka agilnoj, održivoj i tehnološki osnaženoj proizvodnji spremnoj za izazove sutrašnjice.

Zajedno sa klijentima razvijamo rešenja prilagođena njihovim jedinstvenim potrebama. Naš model fabrike budućnosti počiva na tri ključna stuba:

1.

Integracija partnera i kupaca

– Uvođenje mrežnog operativnog modela saradnje sa ključnim dobavljačima i kupcima

2.

Optimizacija lokacija i logistike

– Povezivanje više lokacija za fleksibilnost i efikasnost

3.

Tehnološka transformacija

– Digitalizacija i automatizacija procesa, uvođenje novih tehnologija

Ova tri elementa čine osnovu za evoluciju ka agilnoj, integrisanoj i tehnološki naprednoj proizvodnji spremnoj da odgovori na izazove i iskoristi prilike sutrašnjice. Naša uloga je da pomognemo svakoj kompaniji da definiše i sprovede transformaciju u skladu sa svojom strategijom i specifičnim potrebama. Prilagođena rešenja koja kreiramo za klijente daju odgovor na tri suštinska pitanja:

1. Šta proizvoditi?

  • Analiziramo proizvodni miks, komponente i održivost kako bismo definisali optimalnu strategiju, organizaciju i upravljanje lancem snabdevanja

2. Gde proizvoditi?

  • Pored lokacija fabrika i centara, optimizujemo logistiku i mrežu za fleksibilnost i agilnost proizvodnje

3. Kako proizvoditi?

  • Zamišljamo i gradimo fabrike budućnosti - od tradicionalnih do automatizovanih, kako bismo obezbedili efikasnost i prilagodljivost proizvodnje svetske klase

Na ova pitanja dajemo konkretne, prilagođene odgovore kroz transformaciju operacija, tehnologije, lanca snabdevanja i mreže objekata. Cilj je fabrika koja je spremna da ogovori na izazove sutrašnjice.

Trendovi

Naši eksperti

Naš tim visoko kvalifikovanih konsultanata poseduje višegodišnje iskustvo u sprovođenju dubinske analize (due diligence) za vodeće domaće i međunarodne kompanije i investitore. Detaljnim uvidom u sve aspekte poslovanja ciljnih kompanija, uključujući finansije, operacije, prodaju i ljudske resurse, omogućavamo donošenje informisanih odluka o akvizicijama i investicijama.

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Bojana Šašić

Menadžer


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Jovana Obradović

Konsultant


Stevan Masal

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI