Overview

Promene se ne dešavaju preko noći, već moraju biti postepene, isplative i održive. Zato u digitalnoj transformaciji treba fokusirati se na merljive rezultate koji dugoročno unapređuju poslovanje.

Za uspešnu digitalnu transformaciju najpre je važno definisati jasnu strategiju i viziju. Zatim, kroz blisku saradnju, razvijamo i implementiramo komercijalno održiva digitalna rešenja.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Pomažemo klijentima da sagledaju šta digitalna transformacija konkretno znači za njihovu organizaciju. Zajedno prevazilazimo izazove i osposobljavamo kompaniju da maksimizira potencijal digitalnih tehnologija.

Kroz adekvatnu strategiju omogućavamo skaliranje poslovanja uz pravilnu organizaciju i usmeravanje svih inicijativa ka zajedničkom cilju.

Naša uloga je da budemo pouzdan partner u svakoj fazi digitalne transformacije - od stratregije, preko implementacije pa sve do održivosti i kontinuiranog unapređenja. Sam proces podrazumeva:

 • Sprovođenje aktivnosti kroz identifikaciju i određivanje prioriteta
 • Usavršavanje zaposlenih kroz razvijanje talenata i izgradnju digitalnih veština
 • Transformacija načina rada i izgradnja održivog operativnog modela kroz usvajanje agilnog pristupa
 • Transformacija tehnologije
 • Promena u organizaciji kompanije u vidu odgovornosti svakog dela posebno (odgovornost treba da ide sa vrha, ali je neophodno da obuhvata sve nivoe u organizaciji)

Bez obzira na delatnost, kompanije se suočavaju sa sličnim izazovima dok se kreću na svom putu digitalne transformacije. Donosimo način razmišljanja koji je orijentisan na izvršenje, sa dubokom operativnom ekspertizom – čineći digitalnu transformaciju stvarnom.

The customer's journey to digital transformation follows the following flow

1.

Otkrivanje

2.

Istraživanje

3.

Usvajanje

4.

Transformisanje

Otkrivanje

 • Mislimo da je digitalna transformacija važna, ali ne znamo šta to znači za nas
 • Mislimo da zaostajemo za konkurencijom, ali zapravo nismo sigurni
 • Voljni smo da počnemo da eksperimentišemo, ali ne znamo kako

Usvajanje

 • Imamo mnogo realnih inicijativa, ali ne znamo kako će one doprineti našoj strategiji
 • Zapažamo rezultate najboljih praksi

Istraživanje

 • Želimo da učimo od digitalnih kompanija, razmišljamo o transformaciji, ali ne znamo kako da to uradimo
 • Deluje da se naši unutrašnji procesi i kultura ne podudaraju sa inovacijama
 • Jedan deo tima je uključen, ali se borimo da dobijemo podršku i u ostalim sektorima

Transformacija

 • Dobri smo u kreiranju ideja, ali se borimo sa uvođenjem radikalnih inovacija
 • Zaista moramo da shvatimo celokupni portfolio projekata i da postanemo bolji u realizaciji
 • Spremni smo da pređemo na sledeću fazu, ali nismo sigurni šta je to

Kako bi ste bez odlaganja, uspešno, došli do faze transformacije, Egzakta Advisory tim kreira strategije koje su prilagođene jedinstvenim potrebama, kontekstu i ciljevima svakog klijenta. Kako bi se sprovela digitalna transformacija definisali smo 5 ključnih segmenata strateškog pristupa:

 1. Analiza trenutnog stanja – dublje razumevanje i uvid u trenutno digitalno stanje klijenta
 2. Analiza tržišta – Trenutno stanje i potencijalne prilike za klijenta
 3. Digitalni poslovni model – Definisanje poslovnog modela klijenta sa najvećim potencijalom i modele prihoda koji će sa njim biti usaglašeni
 4. Digitalni operativni model – Definiše se operativni model koji je u skladu sa mogućnostima klijenta
 5. Plan implementacije i lista inicijativa – Sve što je potrebno za postizanje željenog stanja digitalne transformacije uz jasan vremenski okvir za implementaciju svih ideja, inicijativa i definisanih strategija

Našim pristupom, bez odlaganja, uspešno se stiže do faze transformacije.

Trendovi

Naši eksperti

Svaka kompanija ima drugačije potrebe, pa se Egzakta Advisory konsultanti fokusiraju da rešenja prilagode individualnim potrebama svakog klijenta. Upoznajte eksperte koji će vas svojim znanjem i veštinama voditi na putu uspešne digitalne transformacije.

Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Marija Đurović

Senior menadžer


Marko Dadić

Menadžer


SVI EKSPERTI