Overview

Ljudi su suština svake kompanije i oni je čine jedinstvenom. Velike organizacione promene su uvek izazovne, pa kompanije moraju efikasno da reaguju na nove tržišne uslove i poslovne modele. To zahteva primenu različitih strategija, veština i pristupa promenama.

Saradnja sa Egzakta Advisory ekspertima u oblasti organizacije pomaže klijentima da steknu bolji uvid u funkcionisanje kompanije i da kreiraju planove promena koji donose bolje rezultate. Ključ uspeha je partnerski odnos i posvećenost potrebama svakog klijenta. Zato smo tu da kombinujemo svoju ekspertizu sa dubokim razumevanjem vašeg poslovanja i kreiramo rešenja po meri.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Kroz holistički pristup problemima sistema, svi njegovi delovi se analiziraju zajedno kako bi se precizno definisala buduća uloga prodajne organizacije. Kroz naš rad nastojimo da maksimiziramo vrednosti aktivnosti u ovoj sferi poslovanja i odgovorimo na sledeća glavna pitanja

 • Koji su najveći izazovi prodajnog tima i šta utiče na njihovu produktivnost?
 • Da li su organizaciona struktura i sistem podsticaja optimalni za maksimiziranje prodajnih performansi?
 • Koliko su prodajni procesi jasni i da li postoje uska grla koja usporavaju prodaju?
 • Da li su segmentacija klijenata i pristup svakom segmentu prilagođeni njihovim potrebama?
 • Koji su najefektivniji kanali i tehnike prodaje za različite kupce?
 • Kako se meri učinak prodajnog tima i da li se ti podaci koriste za unapređenja?

Rezultat procesa u kom sa klijentima vrlo blisko sarađujemo jeste unapređena pozicija na tržištu, primena adekvatnih strategija za segmentaciju, utvrđivanje potencijala kupaca, promene načina interakcije sa kupcima, smanjenje složenosti prodajnih aktivnosti uz povećanje agilnosti i brzine u celom procesu.

Kroz analizu produktivnosti svojih marketinških i prodajnih sposobnosti kompanije teže da otkriju oblasti u kojima su korak ispred svoje konkurencije.

Egzakta Advisory zajedno sa svojim klijentima radi na analizi najboljih svetskih praksi kao i na definisanju benčmarka kako bi klijenti mogli da uporede svoje performanse, interno, na nivou kompanije i zaposlenih, ali, takođe, i eksterno. Tako se identifikuju ključne oblasti koje je neophodno poboljšati.

Razvijajući prodajnu strategiju, prolazi se kroz 4 glavne teme:

1.

Zašto bi trebalo uvoditi promene?

Definišemo trendove koji određuju budućnost tržišta, oscilacije ponude i tražnje u narednim godinama i potencijalne scenarije za čitavu industriju.

2.

Na kojim tržištima treba da igrati?

Koji segmenti će maksimizirati profit i kakva je konkurentska pozicija u ciljnim segmentima uzimajući u obzir ciljeve u svakom segmentu tržišta, jesu odgovori za kojima tragamo.

3.

Kako pobediti?

Koji proizvodi, nivo usluge i kanali prodaje na različitim tržištima su potrebni kako bi se efikasno dostigli ciljevi?

4.

Kako razmišljati na duže staze?

Ukazujemo na dugoročna poboljšanja transformacije i koji je vremenski okvir potreban da se postignu ciljevi.

Nakon što se identifikuju nedostaci i odrede prilike za poboljšanje, postižemo revolucionarnu prodajnu produktivnost optimizovanjem planiranja, uvođenjem strateških smernica za poboljšanje, izborom strukture modela izlaska na tržišta, kao i analizom organizacije prodaje.

Da bi se sve to postiglo, imajući na umu jedinstvene zahteve svake organizacije, naša rešenja omogućavaju:

 • Restrukturiranje i optimizaciju prodajnih procesa radi eliminisanja uskih grla i povećanja produktivnosti
 • Uvođenje savremenih alata i tehnologija za automatizaciju i digitalizaciju rutinskih prodajnih aktivnosti
 • Jačanje analitičkih sposobnosti za donošenje odluka zasnovanih na podacima o učinku
 • Prilagođavanje organizacione strukture i sistema nagrađivanja za podsticanje proaktivnosti i fokusa na kupca
 • Kontinuirano ulaganje u obuku i razvoj veština prodajnog tima u skladu sa promenama u okruženju
 • Redizajniranje portfolia proizvoda/usluga i kanala prodaje u skladu sa zahtevima tržišta

Trendovi

Naši eksperti

Naši eksperti sprovode sveobuhvatnu analizu postojećih prodajnih performansi i blisko sarađuju sa klijentima kako bi razumeli njihove izazove i kreirali inovativna rešenja prilagođena svakom pojedinačnom poslovanju. Cilj nam je da multidiscplinarnim pristupom i kontinuiranom podrškom unapredimo sve aspekte prodaje svakog klijenta i pomognemo u ostvarenju vrhunskih rezultata

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Bojana Šašić

Menadžer


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


Stevan Masal

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI