Overview

Veliki broj kompanija se suočava sa problemom da u potpunosti iskoristi svoje IT investicije. Uprkos značajnim budžetima i ambicioznim inicijativama, suočavaju se s preprekama kao što su:

 • Neusklađenost sa poslovnim ciljevima
 • Neefikasnog korišćenja resursa
 • Nedostatak agilnosti
 • Manjak inovacija
 • Zastarela softverska rešenja i neadekvatna IT arhitektura

Ovo ih sprečava da prate promene na tržištu i iskoriste puni potencijal tehnologije.

Vaš partner u procesu ključnih promena

U Egzakta Advisory sveobuhvatno pristupamo IT strategiji - usklađujemo vaš biznis i IT, optimizujemo poslovanje i osiguravamo sisteme za budućnost.

Naša metodologija je fokusirana na 5 ključnih pitanja:

 • Koja je uloga IT-a u uspehu vašeg poslovanja?
 • Kako biste trebali da prioritetizujete IT razvoj i ulaganja?
 • Kako treba upravljati IT-em za optimalnu isporuku traženih vrednosti?
 • Kako izgleda ciljna IT arhitektura?
 • Kako bi trebalo podeliti uloge vezane za IT sigurnost?

Verujemo da je posvećenost top menadžmenta ključna za uspešnu implementaciju strategije. Zato posebnu pažnju posvećujemo edukaciji menadžera i izgradnji kapaciteta u kompaniji kako bi se obezbedila primena i ostvarenje postavljenih strateških ciljeva.

Pažljivom analizom svih aspekata vašeg IT sistema i poslovanja, dolazimo do odgovora na ovih 5 ključnih pitanja. Na taj način dobijamo jasne smernice za transformaciju vašeg IT-a u skladu sa strateškim ciljevima.

1.

Definišemo IT viziju prilagođenu vašim ciljevima rasta

2.

Procenom stanja vašeg IT-a i analizom arhitektonskih gap-ova, identifikujemo prioritetne inicijative s najvećim ROI-em

3.

Dizajniramo kompletan operativni model - upravljanje, organizaciju, procese - dizajnirane tako da povećaju efikasnost

4.

Razvijamo fleksibilnu, skalabilnu arhitekturu koja omogućava integraciju novih tehnologija i ispunjava sve potrebe za promenama na sistemu

5.

Definišemo podelu dužnosti na osnovu tehničke arhitekture ali i organizacije i procesa sve u cilju smanjenja rizika koji dolaze od IT-a

Sa objektivnom perspektivom i dokazanim rezultatima, mi vodimo klijente ka:

 1. Poboljšanom donošenju odluka kroz alokaciju ulaganja na bazi analize podataka
 2. Povećanom zadovoljstvu kupaca kroz bolje usluge i proizvode
 3. Bržem vremenu izlaska na tržište, povećanjem agilnosti organizacije
 4. Većoj efikasnosti isporuke vrednosti kroz strateško korišćenje resursa
 5. Jačem upravljanju radi smanjenja rizika i neusklađenosti sa regulativom
 6. Spremnosti za tehnološke poremećaje kako bi se održala konkurentnost
 7. Skalabilnim sistemima za efikasnu podršku rastu poslovanja

Naša uloga je da vam pomognemo da IT u vašoj organizaciji donese maksimalnu poslovnu vrednost.

Trendovi

Naši eksperti

Naši konsultanti i stručnjaci poseduju ekspertizu u domenu strateške transformacije i upravljanja troškovima. Pomažemo klijentima da ostvare održive uštede i poboljšaju profitabilnost kroz sveobuhvatnu optimizaciju troškova i investicija.

Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Marija Đurović

Senior menadžer


Marko Dadić

Menadžer


SVI EKSPERTI