Overview

Jasan cilj bez precizno definisane mape puta lako može dovesti do donošenja loših poslovnih odluka. Zato je biznis plan koji opisuje detalje poslovanja kroz finansijske, marketinške i operativne strategije ključan u pružanju informacija potencijalnim investitorima, kreditorima, partnerima i drugim zainteresovanim stranama kako bi se ostvario dugoročan uspeh.

U zavisnosti od ciljeva i potreba samog posla, postoji više različitih tipova biznis planova:

  • Početni biznis plan koji ocrtava poslovni koncept, ciljno tržište, finansijske projekcije i marketinške i operativne strategije novog posla
  • Poslovni plan rasta koji opisuje korake koje će kompanija preduzeti da se proširi i raste u postojećem biznisu
  • Interni poslovni plan koji kompanije koriste da vode svoje interne operacije, kao i za donošenje odluka
  • Strateški poslovni plan koji definiše dugoročne ciljeve kompanije i strategije za njihovo postizanje
  • Poslovni plan izvodljivosti koji procenjuje izvodljivost nove poslovne ideje ili poduhvata, uključujući analizu tržišta i konkurencije
  • Operativni poslovni plan koji služi da opiše svakodnevne operacije kompanije, uključujući detalje o proizvodnom procesu, osoblju i logistici
  • Neprofitni poslovni plan koji opisuje misiju, programe, izvore finansiranja i finansijske projekcije neprofitnih organizacija

Vaš partner u procesu ključnih promena

Egzakta Advisory tim jeste idealan partner kompanijama pri kreiranju biznis plana zbog pružanja stručnih uputstava i podrške tokom samog procesa planiranja. Zajedno sa klijentima radimo na razjašnjenu njihovih ciljeva, sprovođenju istraživanja i analize tržišta i razvijanju realnih finansijskih projekcija. Pored toga, možemo pružiti vredne uvide i perspektive zasnovane na svom iskustvu u radu sa drugim kompanijama, što dovodi do identifikacije potencijalnih izazova na putu uspeha u budućnosti.

Takođe, Egzakta Advisory eksperti će osigurati da je poslovni plan dobro napisan i strukturiran, što će povećati njegove šanse da bude odobren ili prihvaćen.

Trendovi

Naši eksperti

Duboko poznavanje najmodernijih principa, alata i tehnologija za unapređenje prodaje omogućava nam da svakoj kompaniji pružimo smernice za transformaciju u skladu sa njenim potrebama. Bliskom saradnjom sa klijentima pomažemo im da redizajniraju i osnaže svoje prodajne timove, procese i tehnologiju kako bi dostigli maksimum svog potencijala.

Nenad Tešić

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Srđan Čečarić

Finansijski direktor


Ljupka Jankov

Senior menadžer


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Jovana Obradović

Konsultant


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


Stevan Masal

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI